Om HKSF

HKSF är ett entreprenadföretag som startade 2013, och som vuxit kraftigt sedan dess. Från början riktade vi främst in oss på skogsvård åt de större skogsbolagen och föreningarna, men så småningom fyllde det även på med uppdrag åt privata fastighetsägare i Örnsköldsviks Kommun. 

Vår historia

Hösten 2014 vann vi det allra första skötseluppdraget på offentlig upphandling, och vi öppnade vår första filial i Sveg där vi skötte fastigheter åt Kommunen. Våren 2016 startade vi upp kontoret i Gävle, och senare på hösten vann vi två stora uppdrag i Västernorrland och öppnade ett kontor i Sundsvall. Ett halvår senare ISO-certifierades företagets ledningssystem, vilket var en viktig milstolpe i tillväxtstrategin. Sedan dess har tillväxten fortsatt och vi har idag skötseluppdrag åt Kommuner, Regioner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Vi finns idag på orterna Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Gävle, Östhammar, Uppsala och Stockholm. Omsättningen har ökat från 3,3 Mkr det första räkenskapsåret, till 70 Mkr det senaste räkenskapsåret (2020/2021). Medelantalet anställda har ökat från 6 till 55 under samma period.

Vi har haft en tydlig tillväxtstrategi och den speglar sig väl i utfallet under dessa år. Effektivitet ligger oss varmt om hjärtat, och vi har en vision om att utnyttja varje krona och varje timme till saker som skapar värde. Tidsspill, ineffektiva arbetsmetoder, dålig organisering av arbete och bristfälliga rutiner, skapar enorma förluster för både Beställare och Leverantörer/Entreprenörer. Vi arbetar hårt för att motverka dessa faktorer, och har därigenom skapat oss en konkurrensfördel som tagit oss dit vi är idag. 

Vi genomförde nyligen en enkätundersökning med frågor om den interna kulturen, och svaren var samstämmiga. Vi kännetecknas av flexibilitet och stor frihet under ansvar. Det skapar en organisation med korta beslutsvägar, och en givande arbetsmiljö där utveckling av individen är lika intressant som utveckling av utemiljön. När man ser sig om i backspegeln är det också vad vi ser som vår nyckel till framgång.