Höga kusten skog och fastighet röjer åt flera stora aktörer inom skogsbruket och har på några år växt ifrån att enbart röja i delar av Västernorrland till att under 2017 arbeta i flertalet städer från Lycksele i norr till  Sveg i söder.

Vi prioriterar kvalitet i arbetet och har med våra certifikat i PEFC och ISO stort fokus på uppföljning och ständiga förbättringar.

Utöver ungskogsröjning och förröjning inför gallring eller slutavverkning så röjer vi även upp vägar, kraftledningsgator samt längs järnvägar.

Vi utför även trädfällningar åt både privatpersoner och skogsbolag.