Snöröjning och halkbekämpning är något som ingår i de flesta av våra uppdrag där vi enligt kundens riktlinjer säkerställer framkomlighet och säkerhet för hyresgäster, kunder och övriga invånare.

Våra tjänster innefattar: Snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö samt takskottning och nedtagning av istappar.

Vi har även personer som är speciellt utbildade för att skotta snö från tak vilket behövs för att säkerställa säkerheten för både de personer som arbetar på taken och de som finns nere på marken och för att inte orsaka skador på takets ytskikt.

Vi hjälper även dig som kund att ta upp halkbekämpningsmaterialet efter vinterperioden.