Ogräs är en av de sakerna som kan påverka helhetsbilden av utemiljön väldigt negativt. Vi använder oss både av den traditionella metoden där man för hand avlägsnar ogräset samt av den senaste tekniken med hetvatten. Det är den mest miljövänliga och effektiva metoden för att bekämpa ogräs. Metoden fungerar genom att det varma vattnet spränger växtcellerna så att växterna vissnar och rötterna utarmas. Hetvattnet ger inga skador på närliggande växter, människor eller djur.