Höga Kusten Skog & Fastighets huvudsyssla är att sköta utemiljöer och det är inom grönområden som den mesta skötseln görs.

Vi utför gräsklippning, löpande beskärningar av buskar och träd, häckklippning, tillsyn och skötsel av lek- och idrottsutrustning, skötsel och anläggning av blom och planterings ytor, ogräsrensning etc.

Vi ser till att er utemiljö är säker och tilltalande för hyresgäster, kunder och övriga invånare.