Företaget är uppdelat i två verksamhetsgrenar.

Den första är skötsel av utemiljö där vi är representerade på orterna Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Gävle, Ockelbo, Uppsala och Sollentuna. Vi har sedan starten 2013 expanderat kraftigt inom detta område och har som ambition att utöka verksamheten.

Vårt andra verksamhetsområde är skogsvård där vi röjer skog åt flera stora aktörer inom skogsbruket där vår region för närvarande sträcker sig från Sveg i söder till Lycksele i norr. Även inom detta verksamhetsområde växer vi och regionen vi är verksam på beräknas utvidgas.

Här kan ni se en översiktsbild över de geografiska områden vi bedriver vår verksamhet.
Under fliken kontakta oss hittar ni information om våra lokalkontor och våra kontaktuppgifter.