Höga Kusten Skog & Fastighet AB grundades 2013 och inriktade sig till en början mot skogsvård samt fastighetsskötsel åt privata fastighetsägare inom Örnsköldsviks kommun. Hösten 2014 startade företaget upp det första uppdraget åt ett kommunalägt fastighetsbolag i Härjedalen för skötsel av deras utemiljö. Våren 2016 startades det andra stora uppdraget åt ett kommunalägt fastighetsbolag i Gävleborg. Hösten 2016 startades ytterligare två uppdrag inom skötsel av utemiljöer i  Västernorrland. I mars 2017 ISO certifierade företaget sitt ledningssystem för Kvalitet ISO 9001:2015 och Miljö ISO 14001:2015. Under andra halvan av 2018 har totalt 5 st nya uppdrag inom skötsel av utemiljöer startats

Företagets utveckling

RäkenskapsårOmsättning (tkr)Antal helårs anställda
2013-03 till 2013-123 2666
2014-01 till 2014-126 05310
2015-01 till 2015-1211 20018
2016-01 till 2017-0426 71327
2017-05 till 2018-0441 47629