Höga Kusten Skog & Fastighet bildades 2013 och arbetar med skötsel av utemiljöer och skogsvård. Våra tjänster inriktar sig mot offentliga och privata fastighetsbolag där vi hjälper dessa med deras utemiljöer. Inom skogsvård inriktar sig våra tjänster mot offentliga och privata skogsbolag där vi hjälper dessa med manuell skogsröjning samt trädfällningar.

Företaget har ett certifierat ledningssystem för Kvalitet ISO 9001:2015 & Miljö ISO 14001:2015. Vidare är företaget certifierat i PEFC.

Mer information om företaget hittar ni i menyn