Besöksadress:
Libro Ringväg 31
75228 Uppsala

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 306

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet


Madelen Wilander

Arbetsledare
072-2155372
kontakt.uppsala@hksf.se