Ida Hjälte

Lagbas
073-8058336
ida.hjalte@hksf.se

Pål Engman

Lagbas
073-8058655
pal.engman@hksf.se

Besöksadress:
Libro Ringväg 31
75228 Uppsala

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 306

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet