Besöksadress:
Trädgårdsgaraget
Sundsvall Sjukhus
851 86 Sundsvall

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 304

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet


Mikael Nyberg


076-815 95 10
mikael.nyberg@hksf.se