Daniel Kjellsson

Tf Produktionschef
070-335 88 02
daniel.kjellsson@hksf.se

Besöksadress:
Trädgårdsgaraget
Sundsvall Sjukhus
851 86 Sundsvall

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 304

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet