Besöksadress:
Kyrkvägen 1E
192 72 Sollentuna

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 305

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet


Katarina Sandqvist

Arbetsledare
076-8159507
kontakt.sollentuna@hksf.se