Besöksadress:
Kyrkvägen 1E
192 72 Sollentuna

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 305

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet


Thomas Isenborg

Produktionschef
072-2155372
thomas.isenborg@hksf.se