Daniel Kjellsson

Fastighetschef
070-335 88 02
daniel.kjellsson@hksf.se

Center map
Besöksadress:
Viktoriesplanaden 4Ö
891 39 Örnsköldsvik

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 301

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet