Vi sköter driften av parkmark åt Härnösands kommun.
Uppdraget inkluderar bland annat:

  • Tillsyn och skötsel av mark samt fast och rörlig utrustning på mark.
  • Felavhjälpande underhåll på mark
  • Enstaka planerade underhållsåtgärder.
  • Snöröjning och halkbekämpning.

Daniel Kristoffersson

Produktionschef
070-220 54 35
daniel.kristoffersson@hksf.se

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 308

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet

Synpunkter och ej akuta fel mailas till:
kontakt.harnosand@hksf.se


Godsmottagning
Industrigatan 7, röda garaget