Vi sköter driften av parkmark åt Härnösands kommun

Anders Bergman

Produktionschef Västernorrland
070-220 54 35
anders.bergman@hksf.se

Center map

Faktureringsadress:
Box 3037
Fack 1813
831 03 Östersund
Märkning: 308

Felanmälan
T: 070-24 27 332
Uppge adress och stad vid samtalet

Synpunkter och ej akuta fel mailas till:
kontakt.harnosand@hksf.se


Godsmottagning
Industrigatan 7, röda garaget