När du fakturerar oss är det viktigt att du tänker på följande:


1. Att rätt fakturaadress är angiven på fakturan:

  • Höga Kusten Skog & Fastighet AB
  • Fack 1813
  • Box 3037
  • 831 03 Östersund

2. Att fakturan är märkt med det beställaren uppgett.
Det kan vara ett ärendenummer, avdelningsmärkning eller beställarens namn

3. Att vilket arbete som har utförts och tiden för utförandet specificeras på fakturan.
Exempelvis ”felsökning och åtgärdande utebelysning 25/1, Lasarettsgatan 2B”

4. Skicka med underlag när så är aktuellt.
Exempelvis tidlappar för arbetet

Skicka helst din faktura via e-post till: 1813@faktura.scancloud.se, då får vi den snabbare och risken för fakturor på vift minskar. Fakturan måste vara i PDF-format och varje PDF-fil får endast innehålla en faktura. Det är viktigt att fakturaadressen som anges på fakturan är rätt även om fakturan skickas med e-post.