Kemikalieförteckning Uppsala

Kemikalieförteckning

Kemikalieforteckning-230227

2 Drivmedel
3 Rengöringsmedel
4 Spolarvätskor
5 Motoroljor
6 Bromsvätskor
7 Hydrauloljor
8 Transmissionsoljor
9 Glykol
10 Sågkedjeoljor
11 Smörjmedel
12 Tätningsmedel
13 Lim/fogmassa
14 Färg/träoljor
15 Övrigt