Kemikalieförteckning Uppsala

Kemikalieförteckning
 
2 Drivmedel

 

3 Rengöringsmedel

 

4 Spolarvätskor
 
 
5 Motoroljor
 
 
6 Bromsvätskor
 
 
7 Hydrauloljor
 
 
8 Transmissionsoljor

 

9 Glykol

 

10 Sågkedjeoljor

 

11 Smörjmedel

 

12 Tätningsmedel

 

13 Lim

 

14 Färg/träoljor

 

15 Övrigt