Kemikalieförteckning Gävle

Kemikalieförteckning
 
2 Drivmedel
3 Rengöringsmedel
 
4 Spolarvätskor
 
 
5 Motoroljor
 
 
6 Bromsvätskor
 
 
7 Hydrauloljor
 
 
8 Transmissionsoljor
9 Glykol
10 Sågkedjeoljor
11 Smörjmedel
12 Tätningsmedel
13 Lim
14 Färg/träoljor
15 Övrigt