Introduktion

Vår introduktion är uppdelad i två huvudsakliga delar:

  • Generell introduktion som innehåller HKSF:s generella säkerhets- och arbetsmiljöinformation. Den innehåller även introduktion kopplat till vårat kvalitets- och miljöarbete. 
  • Arbetsplatsspecifik introduktion som innehåller specifik information och genomgång av uppdragsspecifika risker och regler som gäller för just  den aktuella arbetsplatsen.

Båda dessa delar är giltiga ett år